• Pemilihan Tajuk dan Penceramah
  • Aturcara kursus

  • Tempahan keperluan kursus seperti penginapan, pengangkutan, alat bantu dengar, dewan kuliah, papan tanda kursus, tempat lawatan
  • Persediaan kursus yang melibatkan keperluan peserta seperti fail kursus, tanda nama peserta, kertas catatan, nota kursus dan alat tulis
  • Senarai daftar kehadiran
  • Mengeluarkan Sijil penyertaan