• Pendaftaran baru & Pembaharuan lessen
  • Penambahan Kod Bidang
  • Pembelian, Pendaftaran Kad Pintar dan kemaskini Profil Syarikat Berdaftar