• Pemerbadanan Sesebuah Syarikat. (Incorporation of Companies)
  • Peruntukan yang berkelayakan, Setiausaha Syarikat yang dinamakan dalam pematuhan dengan Akta Syarikat 2016
  • Penyelenggaraan buku rekod syarikat dan badan berkanun
  • Menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah dan Pemegang saham, Menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan serta Mesyuarat Agung Luar Biasa dan penyediaan    minit  dan resolusi lembaga Pengarah.
  • Memantau dan memastikan bahawa syarikat-syarikat mematuhi sepenuhnya Akta Syarikat 2016. 
  • Memfailkan borang berkanun dengan Suruhanjaya Syarikat.
  • Penyediaan dan penyerahan penyata tahunan syarikat kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).